Štvrtok 24. 5. 2018

  Narodeniny a meniny

  Zajtra (Piatok 25.5.2018)
  Andrej Kišša (5. A)
  Vanesa Janásová (2. B)
  Vanesa Jariabková (3. A)
  Vanesa Malichová (4. A)
  Počet návštev: 634240

  Učiteľ môže otvoriť dvere,

  ale vstúpiť do nich musíš ty sám.

  • Za Tvoju nehu mamička,
   za Tvoju veľkú lásku,
   za starosť, bozky na líčka,
   za každú pribudnutú vrásku
   na Tvojej tvári, na dlaniach,
   čo zrobené sú celé,
   nech táto malá básnička,
   tlmočí vďaky tisíceré.

   Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminkám možno rôznym spôsobom, napríklad básničkou, darovaním kytice, darčeka, návštevou či spomienkou.

   Pri príležitosti sviatku Dňa matiek dňa 13. mája 2018 obec Teplička nad Váhom pripravila pre naše milované mamičky krásny kultúrny program. V programe vystúpili nielen naši škôlkari, ale aj žiaci našej školy. Zarecitovali množstvo básničiek, zaspievali pesničky a zatancovali niekoľko tančekov v spolupráci s Centrom voľného času Teplička nad Váhom.

  • Dňa 11. mája 2018 sa v priestoroch Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnila regionálna súťaž družstiev mladých zdravotníkov – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2018.

   Pod vedením pani učiteľky Janky Kiššovej reprezentovali našu školu žiačky 7. A - Rebeka Chmeliarová, Sandra Chrenová, Radoslava Kolembusová a žiačky 8. A - Lucia Gavendová a Natália Šušková. Na súťažných stanovištiach, v ktorých figuranti predvádzali reálne situácie zo života, sa naše mladé záchranárky veru poriadne zapotili. Po vyčerpávajúcom boji napokon získali krásne prvé miesto, za čo im srdečne blahoželáme.

  • Dňa 20. apríla 2018 žiaci piateho ročníka – Lenka Hodoňová, Tamara Mozolová, Andrej Kišša a František Slota reprezentovali našu školu na dopravnej súťaži „Na bicykli bezpečne 2018“. S ostatnými súťažnými družstvami si zmerali sily nielen v jazdeckých zručnostiach na prekážkovej dráhe, ale aj v znalostiach pravidiel cestnej premávky, oprave bicykla a poskytovaní prvej pomoci pri poraneniach. Naši žiaci obsadili pekné tretie miesto. Ďakujeme im za ich výkon a srdečne gratulujeme!

  • Krajská hvezdáreň v Žiline aj tento školský rok 2017/2018 zorganizovala výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí 2018“.

   Seungeun Jung, žiačka našej školy (7.A), získala v regionálnom kole prvé miesto a postup do celoslovenského kola. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže!

  • Dňa 24. 04. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku – Shakespeare´s Day.

   Trojčlenná komisia vybrala spomedzi zúčastnených žiakov 6 najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v ďalšom kole súťaže.

   V 1. kategórií sa porota rozhodla udeliť 1. miesto Michaele Ondriškovej (7. A), 2.miesto Seungeun Jung (7. A) a 3. miesto Samuelovi Michelovi (7. A).

   V 2. kategórii získala 1. miesto Martina Šefarová (9. A), 2. miesto Gréta Beliančinová (8. A) a 3. miesto Sofia Mintálová (8. A).

  • Dňa 25.4.2018 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka za krásneho slnečného dňa zúčastnili literárno-dejepisno-geografickej exkurzie do rodnej obce nášho velikána slovenskej literatúry J. G. Tajovského a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša. Pani lektorka pútavým rozprávaním zaujala všetkých žiakov.

   Následne sme sa presunuli do ohniska SNP – Banskej Bystrice. Na úvod nás sprievodca previedol históriou Slovenska od začiatku 20. storočia, cez prvú svetovú vojnu, vznik 1. Československej republiky, čím sme si pripomenuli sto rokov od jej vzniku. Hlavná časť expozície bola venovaná udalostiam 2. svetovej vojny u nás a v Európe, a tiež samotnému SNP a bojom na území Slovenska.

  • V ideálnom slnečnom počasí vystúpili v sobotu 21. apríla 2018 ôsmi žiaci siedmeho až deviateho ročníka v rámci turistického krúžku na vrch Lúčanskej Malej Fatry Minčol (1364 m n. m.). Žiaci si v pokojnom turistickom tempe užívali krásy prírody a spoznávali okolie. Samozrejme, náročnejší bol najmä výstup s prevýšením takmer 1000 metrov a to, že žiaci zdolali takmer 17 km turistických chodníčkov, svedčí o fakte, že aj naši žiaci sú zdatní turisti.

   Tento fakt sa potvrdil aj o týždeň neskôr, keď traja žiaci 8.A nabrali odvahu a tiež v rámci turistického krúžku prešli v krásnom počasí časť hrebeňa Krivánskej Malej Fatry: od Snilovského sedla, kam sa vyviezli lanovkou, a zostúpili vo Varíne. Celá trasa mala dĺžku takmer 23 km a na nej postupne zdolali najvyšší vrch Malej Fatry Veľký Kriváň (1709 m n. m.) a ďalšie vrchy až po Suchý (1468 m n. m.), navštívili Chatu pod Suchým a pokračovali až do Varína. Ubolené nohy žiakov prevýšili zážitky z nádherného hrebeňa Malej Fatry, keď len nekráčali po chodníku, ale museli vyskúšať aj svoje lezecké schopnosti; a podľa ich slov sa už teraz tešia na ďalší výstup do našich krásnych hôr.

  • Odborná komisia do finále vybrala výkresy, ktoré spĺňali všetky podmienky súťaže. Z našej školy sa do finále dostali aj kresby: Lindy Sopčiakovej a Lilianky Bukovej, ktoré sú žiačkami 2.A. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získala samostatné ocenenie.

   Porota i verejnosť určili víťazov spomedzi takmer 29 000 kresieb zo 753 základných škôl.

   Hlavným zámerom súťaže bolo rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú.

  • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Biblia očami detí a mládeže. Najkrajšie práce zo školského kola sa posielali do diecézneho kola. Odborná výtvarná komisia DKÚ vyhodnotila a ocenila diplomom práce umiestnené na prvých troch miestach z každej kategórie. Na skvelom 2. mieste sa umiestnila žiačka Senngenn Jung zo 7. A. Komisia hodnotila umeleckú a obsahovú stránku práce. Senngenn si pre svoju prácu vybrala pasáž z knihy Genezis – Zničenie Sodomy a Gomory. Srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom
   Školská 490
   Teplička nad Váhom
   013 01
  • Základná škola: +421 41 5982324
   Materská škola: +421 41 5982227
   Školská jedáleň: +421 41 5982250
   Školský klub detí: +421 911 035 020

  Fotogaléria